Μястото за вашето очно здраве

Очен център и оптика

Очният център „Optikhaus“ разполога с високоспециализирана апаратура в областта на офталмологията, която участва активно в процеса на диагностика на очни заболявания. Разполага също с модерна оптика с голям брой диоптрични и слънчеви рамки.